فرش دستباف و رشته های وابسته:

  بافنده خانگی  رنگ آمیزی نقشه فرش دستباف
 
تابلو فرشتابلو فرش   نخ ریسی سنتی   گبه بافی

رفوگر ( فرش و گبه)

طراحی سنتی فرش دستباف


   پرداخت و مرمت فرشپرداخت و مرمت فرش  مشاغل خانگی - طراحی فرش با کامپیوترمشاغل خانگی - طراحی فرش با کامپیوتر

 

صنایع نساجی ،پوشاک و سراجی:

 

 سری دوز سرویس خواب سری دوز سرویس خواب

   
دوخت لباس دوخت لباس
     
   
  پرداخت و مرمت فرش پنجه گیری و گلدوزی جوراب  

 

سایر ( بخش صنعت و خدمات ) :

     

 توپ دوز چرمی توپ دوز چرمی

طناب باف طناب باف


 
  تراشکار سنگ نمک تراشکار سنگ نمک